Връщане на продукти

Информация за връщане на продукт

 

Потребителят има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 14 календарни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида, в който са получени. Разпечатване на целофана се счита за нарушена цялост на опаковката.

За да упражните правото си на връщане, трябва да уведомите Магазин „Мира“ ( „Мира“  EООД,  гр. Враца 3000, ул. „Драган Цанков“1,  http://miraonline.bg ) за вашето намерение на имейл [email protected] или чрез телефон 092 641 552. Запишете номера на поръчката, трите имена и IBAN сметката на титуляра, по която трябва да бъде възстановена сумата, и изрично заявление, че се отказвате от съответната доставена поръчка. При връщане на поръчка Магазин „Мира“ ще възстанови всички суми, получени от ваша страна без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 7 календарни дни от датата, на която сте ни уведомили за отказа си. Магазин „Мира“ не се задължава да възстанови допълнителните разходи за доставка. Дължимата стойност ще бъде възстановена по банков път.  Магазин „Мира“ запазва правото си да отложи изплащането на сумите, докато не получи продуктите обратно.

Продуктът трябва да бъде изпратен до офис на ф-ма “Мира“ ( „Мира“ ООД,  Враца 3000, ул. „Драган Цанков“ 1 ) без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от датата на уведомление за връщането. Крайният срок е спазен, ако потребителят изпрати обратно продуктите преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят заплаща единствено преките разходи по връщането на продукта.

Обобщение

Какво да направите, ако искате да върнете продукт?

След приемането на вашата заявка за връщане, ще получите имейл с потвърждение.